آيا ميتوانم دانشگاه بخوانم؟

اگر مایل به تحصیل در دانشگاه های آلمان هستید ، باید مدرکی از موفقیت های تحصیلی قبلی خود ارائه دهید. اگر مدارک شما ناقص یا مفقود شده باشد ، هنوز امکان تحصیل برای شما وجود دارد. برای اطلاع از موارد ضروری ، با دفتر بین المللی دانشگاه خود که می خواهید در آنجا تحصیل کنید تماس بگیرید.

همچنین می توانید از طريق Kiron به وب سایت نگاهی بیندازید. دسترسی به آموزش عالی پناهندگان را از طریق راه حل های دیجیتالی امکان پذیر می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد تحصیل در آلمان به عنوان پناهنده اینجا را کلیک کنید.

داستان نبراس را ببینید: